|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Ασιατικής Πλευράς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΣΑΜΠΑΧΤΣΕ

(PAŞABAHÇE RUM CEMAATİ AYA KOSTANTİN KİLİSESİ VE AYA KİRYAKİ AYAZMASI VE KABRİSTANI VAKFI)

Πρόεδρος : Αθανάσιος Αγγελίδης

Αντιπρόεδρος : Χρήστος Δαφνοπατίδης

Γεν. Γραμμ. : Αικατερίνη Σενκοποπόφσκι

Ταμίας : Αλέξανδρος Πανταζής

Μέλος : Σπύρος Πανταζής

Μέλος : Μαριάνθη Κελέσογλου

Μέλος : Κωνσταντίνος Κελέσογλου

Nέα από την κοινότητα:

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Çağatay Sok. No : 17 Paşabahçe, Beykoz, İstanbul
Ηλεκτρονική διεύθυνση: konstantinoseleni.pas@gmail.com

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS