|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Εκπαίδευση...
  • έτος:
  • μήνας:
Τετ, 27
Άρχισε η ανακαίνιση του σχολείου του Νεοχωρίου
Άρχισε η ανακαίνιση του σχολείου του Νεοχωρίου
Αρχίζει η Ανακαίνιση του ιστορικού Ζωγραφείου Παρθεναγωγείου Νεοχωρίου ύστερα από πρωτοβουλία της αρμόδιας εφοροεπιτροπής.
Εκπαίδευση (27 Απριλίου 2011)
Τετ, 27
Συνάντηση για το μέλλον των ομογενειακών σχολικών κτιρίων
Συνάντηση για το μέλλον των ομογενειακών σχολικών κτιρίων
Την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 17.30 στην αίθουσα της κοινότητας Αγίας Τριάδας Σταυροδρομίου ο Σύνδεσμος Υποστήριξης απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα για συνάντηση εφοροεπιτρόπων των κοινοτήτων μας για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την οριστική παύση λειτουργίας κάποιων σχολείων μας...
Εκπαίδευση (27 Απριλίου 2011)
Συνολικά βρέθηκαν 42 αρχείο 9 σελίδα
9
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS