|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Ο Σύνδεσμός μας...
Τα Μέλη Του ...
Πρόεδρος                          Αντώνης Παριζιάνος
Αντιπρόεδρος                  Γεώργιος Παπαλιάρης
Ταμίας                                Κωνσταντίνος Κυρατζόπουλος
Γεν. Γραμματέας              Πέτρος Μπαζγκάρλο
Βοηθ. Γεν. Γραμματέας  Λούκη Κοτάμ
Μέλος                                π. Ιωακείμ Μπίλλης  
Μέλος                                Στράτος Δολτσινιάδης  
Μέλος                                Αικατερίνη Πρόκου Τουρκέρ  
Μέλος                                Σάββας Παναγιωτίδης
Μέλος                                Λωξάνδρα Δημοπούλου
Μέλος                                Πρόδρομος Κοσμάογλου
 
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS