|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Ο Σύνδεσμός μας...
Τα Μέλη Του ...

Παντελής Λάκης Βίγγας Πρόεδρος
Γιώργος Στεφανόπουλος Αντιπρόεδρος
Κατίνα Τουρκέρ Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Ζώτος  Μέλος
Γεώργιος Παπαλιάρης Μέλος
Γιάννης Ντεμιρτζίογλου Μέλος
Αναστασία Καπούνταγ Μέλος
Κώστας Τσοβανίδης Μέλος
Δημήτρης Οζπρόδρομος Μέλος
Μιχαήλ Πουσκιούλογλου Μέλος

 

Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS