|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Φατίχ-Φαναρίου
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ

(FENER RUM MEKTEBI KEBIRI VAKFI)

Πρόεδρος : Aθανάσιος Αγγελίδης

Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Παππίνης

Γεν. Γραμμ. : -

Ταμίας : Πρόδρομος Φιλίππου

Ειδικός Γενικός Γραμμ. :Σωκράτης Κυρόπουλος

Μέλος : Παντελής Παναγιωτίδης

Μέλος : Κυριάκος Ηλίας Αϊβάτογλου

Νέα από την κοινότητα :

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Sancaktar Yokuşu Νo : 36 Fener, Eminönü, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 521 2252

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS