|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Φατίχ-Φαναρίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΓΡΙΚΑΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ

(FATIH'DE EĞRIKAPI MERYEMANA RUM KILISESI VAKFI)

Πρόεδρος : Παναγιώτης Οζκουρκούτης

Αντιπρόεδρος : Πέτρος Μπαζγκάρλο

Γεν. Γραμμ. : Στυλιανός Μουχλίδης

Ταμίας : Κώστας Διαγουρίσης

Μέλος : Mάριος Ταρίνας

Μέλος : Kάρολος Ηρακλής Ταρίνας

Μέλος : Στυλιανός Κατσώνης

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Tandır Sokak no.2 Kocamustafapaşa Fatih,Istanbul

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS