|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Φατίχ-Φαναρίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΑΛΙΝΟΥ

(BALAT RUM BALİNO KİLİSESİ VAKFI)

Πρόεδρος : Ηλίας Γιόφογλου

Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Κυρίτσης

Γεν. Γραμμ. : Γεώργιος Γίοφογλου

Ταμίας : Δημήτρης Μπαχτσετζής

Μέλος : Μανώλης Μηνάογλου

Μέλος : Kυβέλη Λιάτσου

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Mahkeme Altı Cad. No : 59 Balat, Fatih, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 521 8063

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS