|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Βοσπόρου (Ευρωπαϊκή Πλευρά)
KOINTHTA AΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ

(Büyükdere Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Πρόεδρος : Κυριάκος Ηλίας Αϊβατόγλου

Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Λιναρδής

Γεν. Γραμμ. : Θωμάς Τσαλίδης

Ταμίας : Θωμάς Τσαλίδης

Σύμβουλος : Άννα Παντελάρα

Σύμβουλος : Σπυρίδων Παντελάρας

Σύμβουλος : Kωνσταντίνος Ευθυμιάδης

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Danışment Sok. No : 5 Büyükdere, Sarıyer, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 271 8560

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS