|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Βοσπόρου (Ευρωπαϊκή Πλευρά)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

(Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı)

Πρόεδρος : Συμεών Φραντζελατζίογλου

Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Λιναρδής 

Γεν. Γραμμ. : Στυλιανός Μουχλίδης

Ταμίας : Γεώργιος Νάνης 

Μέλος : Ζοζηφίνα Φραντζελατζίογλου

Μέλος : Μάριος Γιώργος Κελέσογλου

Μέλος : Αναστάσιος Γαργαρίδης

Νέα από την κοινότητα:

 

 

 

 

 
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Yeniköy Cad. No : 64 Tarabya, Sarıyer, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 262 0028

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS