|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Πέρα-Σισλί
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

(Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı)

Πρόεδρος : Έρση Κάλφογλου

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Βασιλειάδης

Γεν. Γραμμ. : Γιάννης Κώτσιας

Ταμίας : Γεώργιος Σαρρής

Μέλος : Ευαγγελία Σαρλάκ

Μέλος : Ευγενία Αδαμαντίδου

Μέλος : Στυλιανός Μπερμπέρης

Μέλος : Ελένη Χαραλαμπίδου

Νέα από την κοινότητα:

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Katip Mustafa Çelebi Mah. Ağahamam Maç Sok. No : 40 Beyoğlu, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 244 1969

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS