|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Υψωμαθείων-Κοντοσκαλίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ

(Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Πρόεδρος : Μαρία Τσιτσέκογλου

Αντιπρόεδρος : Στυλιανός Γκιουλγκιούν

Γεν. Γραμμ. : Bασιλική Κατσώνη

Ταμίας : Ζαχαρίας Καραντάς

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Akıncı Sok. No : 7 Samatya, Fatih, İstanbul

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS