|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Υψωμαθείων-Κοντοσκαλίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ

(Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Πρόεδρος : Μαρία Τσιτσέκογλου

Αντιπρόεδρος : Στυλιανός Γκιουλγκιούν

Γεν. Γραμμ. : Bασιλική Κατσώνη

Ταμίας : Ζαχαρίας Καρακάς

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Akıncı Sok. No : 7 Samatya, Fatih, İstanbul

Κοινοποίησε
RSS
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS