|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Υψωμαθείων-Κοντοσκαλίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΒΛΑΓΚΑΣ

(Αksaray Langa Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi)

Πρόεδρος: Αναστάσης Χονδρόπουλος

Αντιπρόεδρος: -

Γεν.Γραμματέας: Πέτρος Σαμαντζής

Μέλος: Ναυκράτιος(Βασίλης) Φουρούντζογλου

Μέλος: Αθανάσιος Μιράνκο

Μέλος: Δημήτριος Λεφτέρογλου

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Hayriye Tüccar Cad. No : 46 Fatih, İstanbul

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS