|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Ίμβρος-Τένεδος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΣΙΝΑΡΛΗ ΜΕΡΚΕΖ

(Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı)

Πρόεδρος : Θεόδωρος Βουλγαρέλης

Αντιπρόεδρος : Δημοσθένης Κουτράς

Ευάγγελος Φούτσος

Δημήτρης Κικιδέλης

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: İnönü 12 Gökçeada, Çanakkale
Τηλέφωνο: 0286 887 2806

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS