|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Ασιατικής Πλευράς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

(ÜSKÜDAR PROFİTİ İLİYA RUM KİLİS. VE AYAZMASI VE KABRİSTAN VE RUM MUHTELİT İLK MEKTEBİ VAKFI)

Πρόεδρος : Iωάννης Ουζούνογλου

Αντιπρόεδρος : Μελπομένη Δεμιρτζόγλου

Γραμματέας : Δημοσθένης Ουζούνογλου

Ταμίας : Λάζαρος Πετσαλίδης

Μέλος : Δημήτρης Πετσαλίδης

Μέλος : Δέσποινα Ουζούνογλου

Μέλος : Παρασκευή Πετσαλίδου

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Hacı Murat Sok. No : 10, Üsküdar, İstanbul
Τηλέφωνο: 0216 492 8162

Κοινοποίησε
RSS
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS