|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Βοσπόρου (Ευρωπαϊκή Πλευρά)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

(BEŞİKTAŞ PANAYİA  (MERYEMANA) KİLİSESİ VAKFI)

Πρόεδρος: Κωσταντίνος Μπελαλίδης
 

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Köyiçi Sok. No : 44 Beşiktaş İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 261 8516

Κοινοποίησε
RSS
Τα βακούφια μας...
Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS