|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Πριγκηποννήσων
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗΣ

(KINALIADA RUM ORTODOKS PANAYIA KILISESI VE MEZARLIĞI VAKFI)

Πρόεδρος  : Μαρίκα Μπαλέρ

Αντιπρόεδρος : Γρηγόρης Μεϊμαρίδης

Γεν. Γραμματέας : Δημήτριος Λεφθέρογλου

Tαμίας : Aνέστης Ιωαννίδης

Μέλος : Γεώργιος Γκιούν

Μέλος : Χρήστος Κοτσής

Νέα από την κοινότητα:

 
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Beşiroğlu Sok. No : 6, Kınalıada, Adalar, İstanbul

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS