|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Μακροχωρίου-Αγίου Στεφάνου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
(BALIKLI RUM HASTANESİ VAKFI )
 
Πρόεδρος : Κωσταντίνος Ιωαννίδης
 
 Γεν. Γραμμ. : Γιάννης Σκαρλάτος
 
Αρχίατρος : Στάθης Λεάνας
 
Μέλος: Νίκος Μαρούσης
 
Μέλος: Φώτιος Γραφιαδέλλης
 
 

 

 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Kazlıçeşme Belgratkapı Yolu No : 2 Zeytinburnu, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 547 1600

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS