|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Πέρα-Σισλί
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΚΡΑΔΊΟΥ (ΧΑΣΚΙΟΪ)

(Hasköy Aya Paraşkevi Kilısesi, Rum Kabrıstanı ve İlk Mektebi Vakfı)

Πρόεδρος : -

Μέλος : Ραφαίλκα Κουτσουκνίλ

Μέλος : Χρήστος Βασιλειάδης

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Kalaycıbahçe Sok. No : 2 Beyoğlu, İnstanbul
Τηλέφωνο: 0212 238 9910

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS