|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Πέρα-Σισλί
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

(BEYOĞLU YENIŞEHIR EVANGELISTRA RUM ORTODOKS KILISESI VAKFI)

Πρόεδρος : Κοσμάς Κοσμάογλου

Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Κυρίτσης

Γεν. Γραμμ. : Πλούτων Κυριαζής

Tαμίας : Αλέξης Σενκοποπόφσκι

Σύμβουλος : Μιχάλης Μπίτσης

Πρόδρομος Κοσμάογλου

Νικόλαος Σενκοποπόφσκι

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Hacı İlbey Sok. No : 6 – 8 Yenişehir, Beyoğlu, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 250 2184

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS