|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Τα βακούφια μας...
Περιοχή Πέρα-Σισλί
ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

(ZAPION RUM KIZ LISESI VAKFI)

Ιδρυτής : Νικόλαος Κεφάλας

Πρόεδρος : Βασιλική Πετρίδου

Αντιπρόεδρος : Ρέα Μπαϊράμογλου

Γεν. Γραμμ. : Αναστασία Βασιλειάδου

Ταμίας : Ρέα Καλφάογλου

Μέλος : Ιωάννα Τζαρτζάρ

Μέλος : Mαριλένα Λεάνα

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Meşelik Sok. No.9, Beyoğlu, İstanbul
Τηλέφωνο: 0212 244 2876

Κοινοποίησε
RSS


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS