|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Νέο Πρόγραμμα ΕΕ ...
Αποτελέσματα...
Με την υλοποίηση των δράσεων του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μη μουσουλμανικές κοινότητες θα προβάλλουν τα ζητήματα που αφορούν τις κοινότητες τους και θα θέσουν τις βάσεις για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με την τουρκική κοινωνία
Με τις οργανωμένες δράσεις στα πανεπιστήμια, η  νεολαία της τουρκικής κοινωνίας θα έχει τη δυνανότητα να διευρύνει τις γνώσεις της σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό,
τη ζωή και τα δικαιώματα των μελών των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων.  
Παράλληλα, μέσα από την προβολή της ταινίας και την καμπάνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι μη μουσουλμανικές κοινότητες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν πτυχές  της ζωής των μειονοτήτων  
και να περάσουν τα μηνύματά τους στο ευρύτερο κοινό της τουρκικής κοινωνίας. 
Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση συγκεκριμένων μελών των μειονοτήτων, θα δημιουργηθεί μια καταρτισμένη ομάδα που θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει και να συντονίζει αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαδραστικά εργαστήρια
συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενημέρωσης για μειονοτικά θέματα.
 
Το πρόγραμμα ενθαρρύνει ακόμα και την αλληλεπρίδραση και τη δημόσια συζήτηση μεταξύ των μειονοτικών κοινοτήτων και της τουρκικής κοινής γνώμης μέσα από τη συνεργασία οργανώσεων, πανεπιστημίων και άλλων φορεών στην Πόλη, την Άγκυρα και σε πιο επαρχιακές περιοχές της Τουρκίας. 
Το πρόγραμμα αυτό, όπως και το προηγούμενο, εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική του ΣΥΡΚΙ για την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών της κοινότητας, μέσω της αλλαγής της νοοτροπίας και της απτής συμμετοχής των μελών των μειονοτήτων στην κοινωνία των πολιτών.
 


Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS