|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Προηγούμενο Πρόγραμμα ΕΕ...
Αποτελέσματα...

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση τους προγράμματος είναι εν συντομία:

 • Τα μέλη της κοινότητας να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους ως μειονοτικοί πολίτες, καθώς και για τα δικαιώματα που πηγάζουν από την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), και να εκπαιδευτούν καταλλήλως για την υπεράσπισή τους. Επίσης, να ενθαρρυνθεί η παρακολούθηση και η καταγγελία από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας τυχόν παραβιάσεων αυτών των δικαιωμάτων.
 • Οι φορείς της κοινότητας να προβάλλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα ΜΜΕ και το ευρύ κοινό, να αποκτήσουν την τεχνογνωσία σχεδιασμού και υλοποίησης πλάνων δράσεων επ’ωφελεία της κοινότητας, καθώς και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία τους με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και φορείς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι δράσεις του να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα και να αποπνέουν μακροπρόθεσμη προοπτική. Ο άμεσος αντίκτυπος του προγράμματος αφορά κατά κύριο λόγο την ποιότητα του έργου των κοινοτικών ιδρυμάτων. Στοχεύει στη βελτίωση της οργανωτικής διαχείρισής τους ώστε να μπορούν τα κοινοτικά ιδρύματα να διαμορφώνουν καλύτερα τις ανάγκες και τα αιτήματά τους για νομικές κατοχυρώσεις. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική του ΣΥΡΚΙ για την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών της κοινότητας, μέσω της αλλαγής της νοοτροπίας και της απτής συμμετοχής των μελών των μειονοτήτων στην κοινωνία των πολιτών.
 Τα βακούφια μας...
 • ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
  ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
  Διεύθυνση :Meşelik Sok. No.9, Beyoğlu, İstanbul
  Τηλέφωνο :0212 244 2876
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
  Διεύθυνση :Kazlıçeşme Belgratkapı Yolu No : 2 Zeytinburnu, İstanbul
  Τηλέφωνο :0212 547 1600
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ...
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ...
  Διεύθυνση :İşgüzar Sok. No : 13 Heybeliada, Adalar, İstanbul
  Τηλέφωνο :0216 351 0506
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
  Διεύθυνση :Hacı İlbey Sok. No : 6 – 8 Yenişehir, Beyoğlu, İstanbul
  Τηλέφωνο :0212 250 2184
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΚΡΑΔΊΟΥ (ΧΑΣΚΙΟΪ)
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΚΡΑΔΊΟΥ (ΧΑΣΚΙΟΪ)
  Διεύθυνση :Kalaycıbahçe Sok. No : 2 Beyoğlu, İnstanbul
  Τηλέφωνο :0212 238 9910

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS