|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Προηγούμενο Πρόγραμμα ΕΕ...
Ταυτότητα έργου...

Το Πρόγραμμα «Μειονοτικοί Πολίτες, Ισότιμοι Πολίτες» υλοποιείται από το Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012, με πλάνο διάρκειας 22 μηνών.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να συνεισφέρει στη μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό των μειονοτήτων. Επικεντρώνεται στην ανάγκη ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής της Ρωμαίικης κοινότητας στην κοινωνική ζωή της χώρας, μέσω της καλύτερης εμπέδωσης των δικαιωμάτων των μελών της, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και της παροχής τεχνογνωσίας στους φορείς της. Κίνητρο για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση πως, παρά τις θετικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία κατά την τελευταία δεκαετία, ο δημόσιος και πολιτικός λόγος παραμένει συχνά εχθρικός και υποτιμητικός έναντι των μειονοτήτων.

Το Πρόγραμμα «Μειονοτικοί Πολίτες, Ισότιμοι Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (European Instrument for Democracy and Human Rights-EIDHR), με συνολικό προϋπολογισμό €90.000 (στον οποίο συμμετέχει με 8% ο ΣΥΡΚΙ), έχοντας λάβει την έγκριση του Γραφείου της Ε.Ε. στην Άγκυρα το Νοέμβριο του 2012.

Βασικός συνεργάτης στην υλοποίηση του Προγράμματος είναι η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) από την Ελλάδα. Συνδεδεμένοι συνεργάτες είναι

• από την Κωνσταντινούπολη: ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωγραφείου (ΣΑΖ), ο Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος Φερίκιοϊ (ΕΡΘΟ) και ο Σύνδεσμος της Παιδούπολης,
• από την Ελλάδα: ο Σύλλογος Ιμβρίων, το Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Υπάρχει προοπτική αύξησης του αριθμού των συνεργαζόμενων φορέων στο μέλλον.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος απαρτίζεται από 8 μέλη: τον συντονιστή του έργου, δύο εκπροσώπους του ΣΥΡΚΙ, έναν εκπρόσωπο από τον χώρο της παιδείας, έναν εκπρόσωπο της Οι.Ομ.Κω., δύο σημαντικές προσωπικότητες με επιρροή από την κοινότητα και ένα μέλος με καταγωγή από την Αντιόχεια. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν μέλη άλλων ΜΚΟ, προσωπικότητες κύρους και ακαδημαϊκοί. Επίσης, θα διαμορφωθεί μια ομάδα από εθελοντές, ασκούμενους και ημιαπασχολούμενους η οποία θα συνδράμει στην υλοποίηση των δράσεων. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στις νέες και τους νέους της κοινότητας που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

 

 Τα βακούφια μας...
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΕΙΚΟΖ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΕΙΚΟΖ
  Διεύθυνση :Panayır Sok. No : 39/1 Beykoz, İstanbul

  Ηλεκτρονική διεύθυνση :agiaparaskevi.beykoz@gmail.com
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
  Διεύθυνση :Kazlıçeşme Belgratkapı Yolu No : 2 Zeytinburnu, İstanbul
  Τηλέφωνο :0212 547 1600
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
  Διεύθυνση :Hacı Murat Sok. No : 10, Üsküdar, İstanbul
  Τηλέφωνο :0216 492 8162
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΣΚΟΥ...
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΣΚΟΥ...
  Διεύθυνση :İcadiye Cad. No : 50 Kuzguncuk, Üsküdar, İstanbul
  Τηλέφωνο :0216 553 0743
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΔΙΟΥ ΝΤΕΡΕΚΙΟΪ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΔΙΟΥ ΝΤΕΡΕΚΙΟΪ
  Διεύθυνση :Köyiçi, Gökçeada, Çanakkale
  Τηλέφωνο :0286 887 2507

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS